تبلیغات
ثانیه :: گالری طرح های با کیفیت مذهبی
بنام خدا
خدای من!
خواندمت پاسخم گفتی
از تو خواستم عطایم كردی
به سوی تو آمدم آغوش رحمت گشودی
به تو تكیه كردم نجاتم دادی،
به تو پناه آوردم حمایتم كردی
خدایا!
(بخشی از دعای عرفه)

برای من هم دعا کنیدجهت دانلود در اندازه بزرگ، اینجا کلیک کنید

خدای من!
خواندمت پاسخم گفتی
از تو خواستم عطایم كردی
به سوی تو آمدم آغوش رحمت گشودی
به تو تكیه كردم نجاتم دادی،
به تو پناه آوردم حمایتم كردی
خدایا!
از خیمهگاه رحمتت بیرونمان مكن
از آستان مهرت نومیدان مساز
آرزوها و انتظارهایمان را به حرمان مكشان
از درگاه خویشت ما را مران
ای خدا مهربان!
بر من روزی حلالت را وسعت بخش
و جسم و دینم را سلامت بدار
و خوف و وحشتم را به آرامش و انست مبدل كن
و از آتش جهنم رهایم ساز.
خدای من!
تو چقدر به من نزدیكی با این همه فاصلهای كه من از تو گرفتهام.
تو این قدر دلسوز منی!
خدایا!
تو كی نبودی كه بودنت دلیل بخواهد؟
تو كی غایت بودی كه حضورت نشانه بخواهد؟
تو كی پنهان بودهای كه ظهورت محتاج آیه باشد؟
كور باد آن چشمی كه تو را ناظر خویش نبیند
كور باد نگاهی كه دیدهبانی نگاه تو را درنیابد
بسته باد پنجرهای كه رو به آفتاب ظهور تو گشوده نشود
و زیان كار باد سودای بندهای كه عشق تو نصیب ندارد.
خدای من!
مرا از سیطره ذلت بار نفس نجات ده و پیش از آنكه
خاك گور بر اندام نشیند از شك و شرك رهاییام بخش
خدای من! چگونه نومید باشم در حالی كه تو امید منی!
چگونه سستی بگیرم در حالی كه تكیهگاه منی!
خدای من!
اگر آنچه از تو خواستهام. عنایت فرمایی محرومیت از غیر از آن زیان ندارد
و اگر عطا نكنی و هر چه عطا جز آن منفعت ندارد
یارب! یارب!یاربتعداد دانلود : مرتبه
طبقه بندی: متفرقه،
برچسب ها: عرفه، پوستر، عکس، دعای عرفه، دعا، دست، آسمان، ابر، ترجمه دعای عرفه،
ارسال در تاریخ سه شنبه 25 آبان 1389 توسط مجتبی نیكنام