ثانیه :: گالری طرح های با کیفیت مذهبی http://saniye.mihanblog.com 2020-04-02T21:21:42+01:00 text/html 2014-08-05T05:10:56+01:00 saniye.mihanblog.com مجتبی نیكنام مشکلات راه اندازی JDK http://saniye.mihanblog.com/post/110 <font size="2">آموزش اندروید بصورت تجربی/ JDK رو نصب کردم و بعد Android Studio<br>اما هنگام اجرای اندروید استودیو، اروری مشاهده شد که JDK رو پیدا نمیکنه<br>پس از سرچ در اینترنت، گزینه های زیادی برای رفع این مشکل مشاهده شد. اما هیچ کدوم نتونست مشکل رو رفع کنه. نهایتا به یک راه حل ترکیبی رسیدم:<br></font><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; -webkit-transition: all 0.25s cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1) 0s; transition: all 0.25s cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1) 0s; font-size: 13px; line-height: 25px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Geneva, Arial, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background: rgb(255, 255, 255); "><font size="2">برای آنکه سیستم شما JDK را شناسایی کند لازم است که به صورت زیر عمل نمایید:</font></p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; -webkit-transition: all 0.25s cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1) 0s; transition: all 0.25s cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1) 0s; font-size: 13px; line-height: 25px; text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Geneva, Arial, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background: rgb(255, 255, 255); "><font size="2">Start -&gt; Control Panel -&gt; System -&gt; Advanced System Settings</font></p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; -webkit-transition: all 0.25s cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1) 0s; transition: all 0.25s cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1) 0s; font-size: 13px; line-height: 25px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Geneva, Arial, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background: rgb(255, 255, 255); "><font size="2">بر روی تب Advanced کلیک نمایید و دکمه ی Envioronment Variables را انتخاب کنید.</font></p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; -webkit-transition: all 0.25s cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1) 0s; transition: all 0.25s cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1) 0s; font-size: 13px; line-height: 25px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Geneva, Arial, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background: rgb(255, 255, 255); "><font size="2">در پنجره ی ظاهر شده در قسمت بالای این پنجره User Variables For User بر روی دکمه New کلیک کنید. برای Variable Name نام JAVA_HOME را تایپ نمایید و برای Variable Value مسیر نصب JDK&nbsp; را وارد نمایید و بر روی دکمه OK کلیک کنید ( آدرس بدون مسیر دایرکتوری Bin )<br>به طور مثال:</font></p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; -webkit-transition: all 0.25s cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1) 0s; transition: all 0.25s cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1) 0s; font-size: 13px; line-height: 25px; text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Geneva, Arial, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background: rgb(255, 255, 255); "><font size="2">\C:\Program Files\Java\JDK1.7.0_5</font></p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; -webkit-transition: all 0.25s cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1) 0s; transition: all 0.25s cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1) 0s; font-size: 13px; line-height: 25px; text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Geneva, Arial, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background: rgb(255, 255, 255); "><font size="2">(حتما \ رو انتهای آدرس بذارید)</font></p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; -webkit-transition: all 0.25s cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1) 0s; transition: all 0.25s cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1) 0s; font-size: 13px; line-height: 25px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Geneva, Arial, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background: rgb(255, 255, 255); "><font size="2">حال باید دوباره در پنجره Envioronment Variables تغییراتی انجام دھیم. قسمت پایین این پنجره System Variables به دنبال Variable ای به نام Path بگردید. سپس آن را انتخاب کرده و دکمه Edit را کلیک کنید و در Variable Valu آدرس دایرکتوری Bin درون JDK را اضافه کنید.<br>به طور مثال:</font></p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px none; transition: all 0.25s cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1) 0s; font-size: 13px; line-height: 25px; text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma,Geneva,Arial,sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255); direction: ltr; "><font size="2">C:\Program Files\Java\JDK1.7.0_51\bin\</font></p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px none; transition: all 0.25s cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1) 0s; font-size: 13px; line-height: 25px; text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma,Geneva,Arial,sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255); direction: ltr; "><font size="2">(حتما \ رو انتهای آدرس بذارید)</font></p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; -webkit-transition: all 0.25s cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1) 0s; transition: all 0.25s cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1) 0s; font-size: 13px; line-height: 25px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Geneva, Arial, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background: rgb(255, 255, 255); "><font size="2">در نظر داشته باشید که برای اضافه کردن یک آدرس به Path باید بعد از ھر آدرس علامت نقطه ویرگول ; اضافه کنیم</font></p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; -webkit-transition: all 0.25s cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1) 0s; transition: all 0.25s cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1) 0s; font-size: 13px; line-height: 25px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Geneva, Arial, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background: rgb(255, 255, 255); "><font size="2">حال مراحل نصب JDK با موفقیت به اتمام رسیده است.</font></p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; -webkit-transition: all 0.25s cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1) 0s; transition: all 0.25s cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1) 0s; font-size: 13px; line-height: 25px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Geneva, Arial, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background: rgb(255, 255, 255); "><font size="2">برای اطمینان خاطر از نصب Java وارد محیط خط فرمان یا Command Prompt شوید</font></p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; -webkit-transition: all 0.25s cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1) 0s; transition: all 0.25s cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1) 0s; font-size: 13px; line-height: 25px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Geneva, Arial, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background: rgb(255, 255, 255); "><font size="2">و دستورات javac -version و java -version را وارد نمایید. اگر مراحل نصب را به درستی طی کرده باشید باید پاسخی مناسب دریافت کنید.</font><font size="2"></font></p> text/html 2013-12-09T18:44:01+01:00 saniye.mihanblog.com مجتبی نیكنام یک نقاشی باور نکردنی از چهره مورگان فریمن؛ شاهکاری که با نوک انگشت بر روی آیپد کشیده شده http://saniye.mihanblog.com/post/109 <div style="text-align: center;"><img src="http://narenji.ir/sites/default/files/images/pw/2528/2013/12/xkyle-lambert-morgan-freeman-photorealistic-ipad-painting-640x473-narenji-20131202.jpg.pagespeed.ic.xz_Vvzwcbt.jpg"></div><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 20px;">دنیا چندان نقاشی با انگشت روی آیپد را جدی نگرفته ولی هنرمند آیپد نگار، آقای کایل لامبرت که قبلا با نقاشی های فوق العاده اش همه را شگفت زده کرده بود، حالا برگشته تا موهای تن مان را سیخ کند.</span><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 20px;"><br></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 20px;">اگر ساعت ها برای شما دلیل بیاوریم که آنچه در بالا می بینید، یک نقاشی است نه عکس، تا خودتان فیلم کوتاه مراحل کشیده شدن آن را نبینید، باور نخواهید کرد.</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 20px;"><br></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 20px;">نقاشی فوق العاده کایل از چهره بازیگر مشهور، مورگان فریمن، حاصل ۲۰۰ ساعت کار است و با ۲۸۵,۰۰۰ بار لمس سر انگشتان او در محیط اپلیکیشن&nbsp;<a href="http://procreate.si/" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; text-decoration: none; color: rgb(94, 104, 152);">Procreate</a>&nbsp;کشیده شده.</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 20px;"><br></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 20px;">برای اینکه حس درستی از میزان جزئیات خلق شده در این نقاشی به دست بیاورید، کایل یک ویدیوی گذر زمان نیز تهیه کرده که فرآیند خلق آن را به تصویر می کشد. این شما و این هم روند کشیدن این نقاشی سر انگشتی.</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: tahoma, arial; line-height: 20px;"><a href="http://narenji.ir/18447-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%BE%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AA" target="_blank" title=""><font size="3">نمایش ویدئو</font></a></div> text/html 2013-11-23T04:57:21+01:00 saniye.mihanblog.com مجتبی نیكنام ساعت 5 صبح به وقت چاله کاظم http://saniye.mihanblog.com/post/108 <span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;">یکی از کاربران کافه سینما، کامنت طنزآمیز و خواندنی، که از سوی یکی از مردم ایران در پیج فیس بوک ظریف، و به تقلید از نوشته های وزیر امور خارجه ایران، نوشته شده؛ برای درج در سایت ارسال کرده است.&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;">خواندن این یادداشت که مجتبی نام ای در این پیج منتشر کرده توصیه می شود:</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;">«الان ساعت 5 صبح به وقت چاله کاظم به وقت شما میشود 5:05 دیقه.</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;">امروز روز شلوغ و پرکاری داشتیم؛</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;">ساعت 6 ماشین بنز آبی جادار و بزرگمان آمد ، از اینها که رویش نوشته لطفا مرا بشویید. برویم شهرک شکوهیه روستایی در بیابان های بین قم و تهران آنجا که عرب نی انداخت کار کنیم. بنزمان طوری است لامصب که تا سرکار 759 کیلوکالری می سوزانیم و سیراب شیردان میشویم. آنجا یک صبحانه ی کاری با دو عمله از برادران افغان داشتیم که خیلی پرنتیجه و اثر بخش بود. بعد از آن چند قرار مهم با سرکارگر مهندس میتی و دکتر عباسعلی داشتم سپس به اتفاق دکتر عربچی با چند پیمانکار در مورد چک های برگشت خورده ی شرکت مذاکرات فشرده و داغی داشتیم که متاسفانه خوب پیش نرفت و دکتر عربچی نقش زمین شد.</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;">قرارهای بعدیمان را کنسل کردیم دکتر در انتهای فلسفه ی وجودیش خیلی درد داشت.</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;"><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;"><br> text/html 2013-10-21T10:27:31+01:00 saniye.mihanblog.com مجتبی نیكنام یادداشت: این کجا و آن کجا! http://saniye.mihanblog.com/post/107 <div style="text-align: justify;">بعد از حدود 5 - 6 سال که از محیط دانشگاه و دانشجویی فاصله گرفته بودم، تصمیم گرفتم دوباره ادامه تحصیل بدم و برم دانشگاه. با ذهنیت قبلی که داشتم تصمیم گرفتم دانشگاه و رشته ای برم که واقعا کاربردی باشه. همین شد که رشته مدیریت حرفه ای واحد بازرگانی دانشگاه علمی کاربردی رو انتخاب کردم.</div><div style="text-align: justify;">حالا با گذشت حدود یکماه از سال تحصیلی جدید باید در یک کلام بگم ذهنیت من تا الان با چیزی که می بینم، خیلی متفاوته. در واقع این کجا و آن کجا!</div><div style="text-align: justify;">سطح تدریس و دانشجوها، اونطور که فکر میکردم نیست! البته در اکثر موارد، سطح تدریس هم بخاطر سطح دانشجوها پایین اومده. نمیدونم چی شده ولی حدود ده سال پیش که من رفتم دانشگاه، واقعا وضعیت دانشجوها اینجوری نبود! الان دانشجو بعد از 20 دقیقه میگه اجازه هست بریم آب بخوریم! دو سوم وقت یک کلاس صرف جزوه نوشتن میشه! تازه هی میگن "آقا بریم خط بعد؟!". والا ما اون موقع ها یه جزوه میگرفتیم از روش کپی میگرفتیم. وقت کلاس صرف رفع اشکال و بحث و ارائه درس توسط دانشجو میشد.</div><div style="text-align: justify;">بگذریم!</div><span style="text-align: justify;">حدیثی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) بخوانیم:</span><br><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><div style="text-align: justify;"><b>كسیكه در راهی رود كه در آن دانشی جوید خدا او را براهی سوی بهشت برد. همانا فرشتگان با خرسندی بالهای خویش را برای دانشجو فرو نهند و اهل زمین و آسمان تا برسد به ماهیان دریا برای دانشجو آمرزش طلبند و برتری عالم بر عابد مانند برتری ماه شب چهاردهم است بر ستارگان دیگر و علما وارث پیمبرانند زیرا پیمبران پول طلا ونقره بجا نگذارندبلكه دانش بجای گذارند. هركه از دانش ایشان برگیرد بهره فراوانی گرفته است.</b>&nbsp;اصول كافی – جلد 1- صفحه 42</div></blockquote></blockquote><div style="text-align: justify;">این حدیث برای من مثل دوپینگ هست برای ادامه راه! و چقدر باعث افتخار است که پیامبر دینمان اینقدر به کسب دانش اهمیت می دهند تا جایی که می فرماید: &nbsp;<b>برتری<font color="#000099"> عالم</font> بر <font color="#ff0000">عابد</font> مانند برتری <font color="#000099">ماه شب چهاردهم</font> است بر <font color="#ff0000">ستارگان</font> دیگر.</b> و چه جالب که الان جای این دو عوض شده!</div><hr style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;">پی نوشت/////////////////////////////////////</div><div><div style="text-align: justify;">1- به همت قاسم مکارم، سالن فوتسالی اجاره شده و هفته ای یکبار میریم و لوله میشیم! اگر دوست داشتین بیاین با یه هماهنگی قبلی تشریف بیارین! &nbsp;<a href="http://misaghco.ir/ns/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=172:1392-07-29-09-48-31&amp;catid=34:1390-10-17-15-38-49&amp;Itemid=72" target="_blank" title="">لینک خبر در سایت میثاق</a></div><div style="text-align: justify;">2- کارگاه آموزشی چاپ و طراحی مناسب چاپ! این تیتر رو داشته باشین تا جزئیاتش که بعدا اعلام میکنم.</div></div><div><div style="text-align: justify;">3- عید غدیر مبارک. انشاالله توی یکی دو روز آینده یک طرح با همین موضوع میذارم. البته اگه وقتی بود حتما همراه با آموزش خواهد بود.</div><div style="text-align: justify;"><br></div></div> text/html 2013-08-04T07:02:16+01:00 saniye.mihanblog.com مجتبی نیكنام کاش کبوتر بودم... http://saniye.mihanblog.com/post/106 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://mojniknam.persiangig.com/image/saniye/92/shahcheragh-2_Thum.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;">بنام خدا</div><div style="text-align: justify;">بعد از مدتی خدمت علاقه مندان به وبلاگ رسیدم.&nbsp;با اینکه وبلاگ مدتی بروز نشد،&nbsp;آمار بازدید وبلاگ، افت محسوسی نداشته و این نشان از محبت شما داره و باید از وقتی که میگذارین، تشکر کنم.</div><div><div style="text-align: justify;">در این پست با دستی پر خدمت رسیدم. &nbsp;حدود سه سال پیش در همین وبلاگ،&nbsp;<a href="http://saniye.mihanblog.com/post/68" target="_blank" title="">طرحی رو قرار دادم از حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع)</a>&nbsp;که خوشبختانه مورد استقبال قرار گرفت و با اجازه و بدون اجازه، خیلی جاها ازش استفاده کردند. در تبلیغات شهری و صدا و سیما گرفته تا وبلاگ ها و سایت های دیگه. البته منظورم این نیست که اون طرح یه طرح بسیار عالی و بدون عیب و نقص بوده، بلکه بیشتر بخاطر بکر بودن موضوع بوده و اینکه کمتر کسی در این خصوص طرح زده. امروز یک طرح دیگه زدم از گلدسته این حرم مطهر و با کیفیت بسیار عالی و بزرگ.</div><div style="text-align: justify;"><b><font color="#ff0000">برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید.</font></b></div><div style="text-align: justify;">بنده رو از دعا فراموش نکنید.</div></div> text/html 2013-06-03T20:45:02+01:00 saniye.mihanblog.com مجتبی نیكنام آرمان ها را به انحراف نکشید! http://saniye.mihanblog.com/post/105 <p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 1.5em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; clear: both;"><div style="text-align: justify;">واقعیت این است که هر کسی میتواند شعار پیشرفت و عدالت سر دهد. مثل خیلی ها که قولش را دادند و آمدند و آخر هم هیج؛ سال به سال بدتر از پارسال! یعنی همین کاری گه الان خیلی از نامزدهای انتخابات انجام می دهند؛ فقط شعار! من هم میتوانم! شما هم می توانید! ولی هیچ ضمانتی برای اجرای پیشرفت و عدالت در جامعه نیست؛ مگر سابقه مجری.</div><div style="text-align: justify;">بگذارید رک و راست صحبت کنیم. درد دلمان را بگوییم. مملکت، آزمایشگاه و مردم، موش آزمایشگاهی نیستند تا هر دم یکی را با شعار های تکراری ساده زیستی و مقاومت و … علم کنند و چند سال از عمر مردم و سرمایه و ثروت مملکت را هدر بدهند تا ببینند این آقایی که بر صندلی ریاست جمهوری تکیه زده، توان این مسئولیت را دارد یا نه!</div><div style="text-align: justify;">سی و پنج سال از عمر انقلاب گذشت. این یعنی هر کندید باید به اندازه ۳۵ سال، سابقه درخشان و موفق اجرایی داشته باشد. ولی متاسفانه کسانیکه در این ۳۵ سال حتی به اندازه یک برگه آ۴ سابقه موفق اجرایی نداشته اند تا به مردم ارائه دهند ، بازی با کلمات و اعتقادات مردم را برنامه خود قرار داده اند تا شاید یکبار دیگر تاریخ تکرار شود و قدرت در دستانشان باقی بماند.</div><div style="text-align: justify;">بر خلاف کسانیکه “بصیرت” را نه تکلیف ، بلکه سیاستی برای حمله به رقیب میدانند ، مردم ما ، مردم حقیقتا با بصیرتی هستند و با عبرت از تاریخ ، اینبار نه به شعار و تیپ و ظاهر بلکه به سابقه و برنامه اعتماد خواهند کرد. برنامه و مخصوصا سابقه تضمین اجرای پیشرفت و عدالت خواهد بود.</div><div style="text-align: justify;">در این میان متاسفانه بعضی آرمان مقدس پیشرفت و عدالت را بازیچه خود برای حمله به رقیب کرده اند. به عنوان مثال ، مطلبی مرتبا از جانب همین افراد در فضای مجازی منتشر نموده اند که قالیباف گفته بدون پیشرفت ، عدالت واقعی محقق نمیشود و این یعنی تکنوکراسی و ظلم و جور ولی فلانی گفته با عدالت ، پیشرفت حاصل میشه و این یعنی گفتمان انقلاب!</div><div style="text-align: justify;">کثرت این مطالب انحرافی به حدی بود که بنده مجبورم چند خطی در مورد آن بنویسم. نقد جدی بنده نه با هدف حمایت از قالیباف بلکه با هدف مقابله با چنین افکار التقاطی و درهم بر هم است که برچسب گفتمان انقلاب هم بر روی آن می زنند و روایتی هم از حضرت علی (ع) را به آن پیوست میکنند.</div><div style="text-align: justify;">بگذارید با یک مثال شروع کنم. هدف بازی فوتبال ، رسیدن به گل است. ولی برای رسیدن به این هدف بایستی با تاکتیک و نظم و دقت ، ابتدا پاس کاری کرد ؛ هرجا لازم بود دفاع کرد ؛ سانتر کرد و شوت زد تا نهایتا به هدف (گل) رسید. پاس ، دفاع ، سانتر ، شوت و … همگی مقدمه و وسیله ای برای رسیدن به هدف می باشد. لذا اگر کسی بگوید “هدف اصلی همانا پاس ، شوت و… می باشد چون قبل از رسیدن به گل اتفاق افتاده است” از سه حالت خارج نیست: یا از روی جهالت این حرف را زده یا از روی انحراف فکری و یا تخریب غیر اخلاقی رقیب!</div><div style="text-align: justify;">داستان پیشرفت و عدالتی هم از همین جنس است. پیشرفت ، مقدمه ای برای رسیدن به عدالت واقعی و اسلامی است. عدالت بدون پیشرفت یعنی توزیع عادلانه فقر و بدبختی و بیکاری بین مردم! البته این نوع عدالت فقط تشابه اسمی با عدالت واقعی و اسلامی دارد ولی روح آنها کاملا متضاد یکدیگرند. منظور از عدالت واقعی و اسلامی ، توزیع عادلانه ثروت ، کار ، امکانات ، رفاه و… است و این آرمان های انقلابی وقتی محقق میشود که پیشرفت رخ داده باشد. درواقع پیشرفت مقدمه ای برای رسیدن به هدف یعنی عدالت واقعی و اسلامی خواهد بود.</div><div style="text-align: justify;">اگر خواهان برداشت سود عادلانه از حساب بانکی خود را داریم باید ابتدا اندوخته ای داشته باشیم. اگر اندوخته ای در حساب بانکی نداشته باشیم عادلانه آن است که به جز “هیچ” چیز دیگری به ما نرسد!</div><div style="text-align: justify;">تمام توقع مردم این است که در دهه چهارم انقلاب ، شخصی سکان هدایت اجرایی انقلاب را در دست بگیرد که اندوخته ای از ثورت ، تولید ، کار ، عزت و سربلندی فراهم کند و همزمان آن را عادلانه برای امروز ملت و فردای فرزندانمان و برای سرفرازی اسلام ناب محمدی (ص) هزینه کند.</div><div style="text-align: justify;">کسی میتواند به این آرمان الهی دست پیدا کند &nbsp;که ضمانت اجرای آن سابقه اش با پشتوانه برنامه اش باشد و من معتقدم شخص اصلح برای نیل به این هدف دکتر قالیباف می باشد.</div></p><address style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><b>از دست ندهید:</b></address><ul style="margin: 0px 0px 1.5em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; list-style-type: circle; text-align: right;"><li style="margin: 0px 3em 0px 0px; padding: 0px 0em 0px 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><address style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><a href="http://www.ghalibaf.ir/Activities.aspx" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">سوابق دکتر قالیباف</a></address></li><li style="margin: 0px 3em 0px 0px; padding: 0px 0em 0px 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><address style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><a href="http://www.ghalibaf.ir/Activities.aspx?Id=75" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">سوابق دکتر قالیباف در شهرداری تهران</a></address></li><li style="margin: 0px 3em 0px 0px; padding: 0px 0em 0px 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><address style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><a href="http://www.ghalibaf.ir/Programs.aspx" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">برنامه جامع دکتر قالیباف برای اداره کشور</a></address></li><li style="margin: 0px 3em 0px 0px; padding: 0px 0em 0px 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><address style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><a href="http://www.ghalibaf.ir/Province.aspx" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">برنامه جزئی دکتر قالیباف به تفکیک استان ها</a></address></li></ul> text/html 2013-03-07T16:47:45+01:00 saniye.mihanblog.com مجتبی نیكنام پوستر جشنواره دانشجویان ممتاز و مبتکر http://saniye.mihanblog.com/post/101 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://mojniknam.persiangig.com/image/saniye/91/poster-jashnvare.jpg" alt=""></div><div><br></div><div>بنام خدا</div><div>پس از ارائه 6 طرح متفاوت توسط بنده و طراحان دیگر ، این طرح مورد تایید قرار گرفت و توسط&nbsp;<a href="http://misaghco.ir" target="_blank" title="">مجتمع میثاق</a>&nbsp;چاپ شده.</div><div><ul><li><a href="http://www.negarkhaneh.ir/~mojniknam/PicDetail-184704/" target="_blank" title="">این طرح در سایت نگارخانه ایرانی</a></li><li><a href="http://www.graphiciran.net/index.php?view=detail&amp;id=62630&amp;option=com_joomgallery&amp;Itemid=327" target="_blank" title="">این طرح در شبکه طراحان گرافیک ایران</a></li></ul></div> text/html 2013-02-15T12:19:59+01:00 saniye.mihanblog.com مجتبی نیكنام طراحی کتاب "اصل قضیه" http://saniye.mihanblog.com/post/100 <div align="center"><img src="http://mojniknam.persiangig.com/image/saniye/91/asl-ghaziye.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="474" hspace="0" vspace="0" width="492"></div><div><br></div><div>بنام خدا و سلام</div>کتاب "اصل قضیه" سفارش بسیج دانشجویی طراحی و چاپ شد.<br>چاپ این کتاب بر عهده&nbsp;<a href="http://misaghco.ir" target="_blank" title="">مجتمع چاپ میثاق</a>&nbsp;بود. طراحی و صفحه آرایی کتاب حدود یک هفته طول کشید.&nbsp;طراحی جلد این کتاب را با استفاده از فتوشاپ و صفحه آرایی داخلی اون شامل 120 صفحه را با ایندیزاین انجام دادم.&nbsp;&nbsp;نمونه هایی از از صفحات این کتاب در ادامه مطلب قابل مشاهده است.<br> text/html 2012-12-05T10:59:15+01:00 saniye.mihanblog.com مجتبی نیكنام تقدیم به مظلومان عالم: یه روزی هر کسی باشن حساباشونو پس میدن http://saniye.mihanblog.com/post/99 <div><div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://mojniknam.persiangig.com/image/saniye/91/pasmidan_thum.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: justify;">بسم الله<br>سلام</div><div style="text-align: justify;">چند روز پیش یه تک آهنگ از محمد اصفهانی شنیدم که بدجوری روم تاثیر گذاشت. ترانه ای که حرف دل خیلی ها در گوشه گوشه جهان هست.<br>یه تیکه زمین ، نام تک آهنگی هست که یه تیکه از متن ترانه اش رو توی طرح جدیدم آوردم. برداشت هرکس از این طرح، متن شعر یا آهنگ میتونه متفاوت باشه. ولی لطفا از جانب کسی برداشتی مثبت یا منفی نکنید.</div><div style="text-align: justify;"><b>طرح دارای کیفیت بالایی هست و برای چاپ در ابعاد بزرگ مناسب. متن کامل شعر و همچنین لینک دانلود این تک آهنگ در ادامه مطلب موجود است.</b></div><div style="text-align: justify;"><font color="#006600">تقدیم به همه مظلومان عالم</font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#ff0000"><b>جهت دانلود به ادامه مطلب بروید</b></font><br></div></div><div></div></div> text/html 2012-11-04T10:58:15+01:00 saniye.mihanblog.com مجتبی نیكنام دست به دامان توام یا حسین http://saniye.mihanblog.com/post/98 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://mojniknam.persiangig.com/image/saniye/91/dastbdamantoam-thum.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: justify;">بسم الله<br>سلام</div><div style="text-align: justify;">مدت زیادی بدلیل تکراری و همیشگی مشغله کاری و صد البته قیمت دلار و ارز!!!، وبلاگ رو بروز نکردم. بنظر میرسه این روند بروزرسانی به همان دلایل قبلی مخصوصا قسمت دلار و ارز، همچنان ادامه داشته باشه. این جک نیست. واقعیت اینه که بی سامانی ارز توی همه چی تاثیر گذاشته. حتی بروزرسانی وبلاگ ثانیه!!!</div><div style="text-align: justify;">بگذریم...<br>ثانیه با طرح جدید از حرم باصفای آقا اباعبدالله الحسین و ضریح مطهرش بروز شد.<br>دعا کنید زیارتش نصیب بنده هم بشه.</div><div style="text-align: justify;"><b>طرح با کیفیت نسبتا بالایی هست و برای چاپ در ابعاد بزرگ مناسب</b><br><font color="#ff0000"><b>جهت دانلود به ادامه مطلب بروید</b><br></font>انشاالله مورد توجه قرار بگیره</div> text/html 2012-07-19T06:22:13+01:00 saniye.mihanblog.com مجتبی نیكنام بفرمایید بالا... / رمضان http://saniye.mihanblog.com/post/97 <b><b><div style="text-align: center;"><a href="http://saniye.mihanblog.com/post/97" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="bottom" vspace="0" src="http://mojniknam.persiangig.com/image/saniye/91/ramadan-th.jpg" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: justify;"><div>عنوان طرح: بفرمایید بالا...</div><div>توضیحات طرح: طرح گرافیکی بمناسبت فرارسیدن میهمانی خدا... رمضان</div><div><hr><b><b><span style="background-color: rgb(255, 255, 0); ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فایل های ضمیمه شده:</span><br>1- فایل طراحی گرافیکی در اندازه 1200*1600 پیکسل / قابل استفاده برای عموم<br><br><hr style="width: 524px; height: 2px; "><span style="color: rgb(153, 0, 0); ">راهنمای دانلود فایل ها:</span><br>1- بر روی تصویر بالا کلیک کنید یا بر روی ادامه مطلب کلیک کنید<br>2- در صفحه باز شده به انتهای مطلب و به قسمت "دانلود فایل ها" بروید<br>3- بر روی فایل های مورد نظر کلیک کنید<br>4- فایل باز شده را ذخیره کنید</b></b></div></div></b></b><!--EndFragment--> text/html 2012-05-29T08:09:43+01:00 saniye.mihanblog.com مجتبی نیكنام نمونه طراحی سن اختتامیه جشنواره دانشجویان ممتاز، مبتکر، نوآور http://saniye.mihanblog.com/post/95 <div style="text-align: center;"><a href="http://saniye.mihanblog.com/post/95" target="_blank" title=""><img src="http://mojniknam.persiangig.com/image/saniye/91/nemone/shohada_elmi-th.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><br>بنام خدا و سلام.<br>نمونه کار طراحی رو که گذاشتم مربوط میشه به طراحی سن جشنواره دانشجویان ممتاز، مبتکر و نوآور استان فارس<br>این جشنواره با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای علمی و هسته ای کشور برگزار شد علت استفاده از تصویر شهدا هم دقیقا همین بود.<br>در طراحی سعی کردم از نمای دور پرچم ایران رو تداعی کنم. برای این کار دو سازه سمت راست رو بیشتر سبز کار کردم. سازه وسط رو سفید و سازه های سمت چپ رو بیشتر قرمز. ضمن اینکه در هر سازه ای بطور جداگانه رنگ های سبز، سفید و قرمز استفاده شده که تداعی کننده پرچم ایران هست.<br>امیدوارم چیزی برای الگو برداری داشته باشه...<br><b><b><br><hr style="width: 524px; height: 2px; "><span style="font-weight: bold; color: rgb(153, 0, 0); ">راهنمای دانلود فایل ها:</span><br>1- بر روی تصویر بالا کلیک کنید یا بر روی ادامه مطلب کلیک کنید<br>2- در صفحه باز شده به انتهای مطلب و به قسمت "دانلود فایل ها" بروید<br>3- بر روی فایل های مورد نظر کلیک کنید<br>4- فایل باز شده را ذخیره کنید</b></b> text/html 2012-05-26T18:28:23+01:00 saniye.mihanblog.com مجتبی نیكنام نمونه طراحی / شماره 10 نشریه دانشحویی رویش http://saniye.mihanblog.com/post/96 <b><b><div style="text-align: center;"><a href="http://saniye.mihanblog.com/post/96" target="_blank" title=""><img src="http://mojniknam.persiangig.com/image/saniye/91/nemone/ruyesh10/ruyesh9-thum.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div></b></b><br>بنام خدا و سلام.<br>شماره 10 نشریه دانشجویی رویش شامل 2 صفحه رنگی و 4 صفحه تك رنگ، طراحی و چاپ شد.<br>طراحی این نشریه با استفاده از فتوشاپ و صفحه آرایی اون با استفاده از ایندیزاین انجام گرفت.<br>نمونه طراحی ها در ادامه مطلب درج شده. text/html 2012-04-18T06:09:44+01:00 saniye.mihanblog.com مجتبی نیكنام فاطمیه/ دود بود و دود بود و دود بود http://saniye.mihanblog.com/post/94 <div style="text-align: center;"><a href="http://saniye.mihanblog.com/post/94" target="_blank" title=""><img src="http://mojniknam.persiangig.com/image/saniye/91/fatemiye91_thum.jpg" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: justify;"><div>عنوان طرح: دود بود و دود بود و دود بود</div><div>توضیحات طرح: طرح گرافیکی بمناسبت شهادت حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها</div><div><hr><b><b><span style="font-weight: bold; background-color: rgb(255, 255, 0); ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فایل های ضمیمه شده:</span><br>1- فایل طراحی گرافیکی در اندازه 1200*1600 پیکسل / قابل استفاده برای عموم<br><br><hr style="width: 524px; height: 2px; "><span style="font-weight: bold; color: rgb(153, 0, 0); ">راهنمای دانلود فایل ها:</span><br>1- بر روی تصویر بالا کلیک کنید یا بر روی ادامه مطلب کلیک کنید<br>2- در صفحه باز شده به انتهای مطلب و به قسمت "دانلود فایل ها" بروید<br>3- بر روی فایل های مورد نظر کلیک کنید<br>4- فایل باز شده را ذخیره کنید</b></b></div></div> text/html 2012-04-14T05:44:00+01:00 saniye.mihanblog.com مجتبی نیكنام نمونه طراحی / شماره 9 نشریه دانشجویی رویش http://saniye.mihanblog.com/post/93 <div style="text-align: center;"><a href="http://saniye.mihanblog.com/post/93" target="_blank" title=""><img src="http://mojniknam.persiangig.com/image/saniye/91/ruyesh9.jpg" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"></a></div><br>بنام خدا و سلام.<br>شماره 9 نشریه دانشجویی رویش شامل 2 صفحه رنگی و 4 صفحه تك رنگ، طراحی و چاپ شد.<br>طراحی این نشریه با استفاده از فتوشاپ و صفحه آرایی اون با استفاده از ایندیزاین انجام گرفت.<br>نمونه طراحی ها در ادامه مطلب درج شده.<br>